در ارتباط باشید:
بلاگ ما

سیستم متصل به شبکه (on GRID)

سیستم متصل به شبکه (on GRID):سیستمی است که مشترک با نصب پنل های خورشیدی و اتصال آن به شبکه ی برق سراسری، برق تولیدی خود را با بیش از 13 برابر قیمت برق مصرفی به وزارت نیرو می فروشد، این فرآیند فروش در قالب قرار داد تضمینی 20 ساله صورت می گیرد که در ادامه