در ارتباط باشید:
انرژی های تجدید پذیر
بلاگ ما

انرژی های تجدید پذیر: اولین منبع انرژی آلمان

در اوایل سال 2019 ، آلمان خروج خود از انرژی هسته ای را تا سال 2022 اعلام کرد ، و خود را با همسایگان اروپایی خود هم ترازی کرد. این تصمیمات طرفدار توسعه انرژی های تجدید پذیر است که امروز نمایانگر بزرگترین بخش تولید انرژی کشور است. درباره اطلاعات پایدار اطلاعات بیشتری کسب کنید.بلژیک: دولت