در ارتباط باشید:

نیروگاه

نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا :کمبود آب و بحران انرژی ناشی از مصرف بی رویه ی سوخت های فسیلی و آلودگی های

زبست محیطی ناشی از آن دولت‌ مردان را به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک تشویق میکند.

کشور ایران با داشتن تقریبا ۳۰۰ روز آفتابی موقعیت فوق العاده ای برای احداث پروژه های خورشیدی دارد.

استان قزوین به سبب داشتن تابش مناسب به همراه نسیم دائمی و ارتفاع مناسب

از سطح دریا موقعیت خوبی برای احداث پروژه های خورشیدی دارد.

شرکت ژیان کوشک مقدم دورنمای احداث

نیروگاه ۲۵ مگاواتی را در این سایت دارد

که در صورت موفقیت به بزرگترین نیروگاه یکپارچه ی کشور تبدیل میشود.

اجراي اولين فاز (١ مگاوات) تا اخر تابستان ٩٨ به اتمام خواهد رسيد و ادامه فاز ٢ (٤ مگاوات )

از بهار سال ١٩٩٩ شروع و براي تابستان همين سال اتمام خواهد گرفت.

شروع فاز ٣ (١٠ مگاوات ) از پايز ٩٩ براي اتمام پروژه ( فاز ٣و٤) أوايل تابستان ١٤٠٠ خواهد بود.