در ارتباط باشید:

سیستم متصل به شبکه (on GRID):سیستمی است که مشترک با نصب پنل های خورشیدی و اتصال آن به شبکه ی برق سراسری، برق تولیدی خود را با بیش از 13 برابر قیمت برق مصرفی به وزارت نیرو می فروشد، این فرآیند فروش در قالب قرار داد تضمینی 20 ساله صورت می گیرد که در ادامه از مزایای این قرارداد و نحوه ی فروش بیشتر صحبت شده است .

دلیل اختصاص مزایای این چنین به تولید کنندگان برق تجدیدپذیر، به ویژه برق خورشیدی اهمیت محیط زیست و عمل به تعهد نامه ی پاریس و لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای جلوگیری از افزایش گرمایش جهانی و تولید گاز های گلخانه ای و همچنین کمک به رفع معضل کمبود آب می باشد.

این سیستم از اجزای ساده ای تشکیل شده است و عملکرد آن نیز قابل درک می باشد ، اجرای سیستم شامل

پنل خورشیدی : جذب نور و تبدیل به برق مستقیم ( مشابه برق باتری )

اینوتر خورشیدی ( مبدل ) : تبدیل برق مستقیم به برق متناوب با استاندارد های شبکه ی برق سراسری

کابل و سایر متعلقات : کمک به اجرای صحیح این فرآیند

تجهیزات حفاظتی : حفاظت سیستم در مقابل نوسانات شبکه و سایر تهدیدات

بعد از تولید برق و انتقال آن به شبکه ی سراسری میزان برق فروشی در کنتور جداگانه ای که توسط همکاران اداره س برق نصب شده ثبت می شود و هر 2 ماه یکبار صورت حساب آن صادر می شود، این بدین معنی می باشد که تولید و مصرف جداگانه محاسبه خواهد شد. مشترک برق را با قیمت بسیار پایین مصرف و با بیش از ده برابر قیمت به فروش می رساند.

 

از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • پتانسیل بالای خورشیدی در کشور (حدود 300 روز آفتابی در سال)
  • انعقاد قرارداد رسمی تحت عنوان خرید تضمینی 20 ساله با وزارت نیرو
  • خرید برق تولیدی 13 برابر گرانتر از قیمت فروش برق مصرفی
  • سوددهی ماهیانه بیشتر از 30%، بازگشت 3-4 ساله ی سرمایه
  • اعمال تورم و ضرایب تشویقی در نرخ پایه ی خرید تضمینی برق
  • راه حل پایدار برای جبران قطع برق
  • فواید زیست محیطی فراوان : کمک به جبران کمبود آب و رفع آلودگی هوا
  • سرمایه گذاری مطمئن، بدون نیاز به بازاریابی، تبلیغات و مشکلات فروش